INDSKRIVNING / ÅBENT HUS 

Torsdag den 26. januar kl. 15-17

 

Vi indskriver nu elever til kommende 0. kl. 

- men også elever til øvrige klasser.

Små klasser, nærvær og høj faglighed.

Overskueligt miljø med gode værdier og traditioner.

Et helt skoleforløb fra 0.-9. kl. 

90 elever - tid til den enkelte.

Kom og se vores gode forhold både ude og inde.